Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych firmy PBO Śląsk Sp. z o.o.

  1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBO Śląsk Sp. z o.o.  z siedzibą w Sosnowcu 41-208, ul. Wojska Polskiego 136a.
Kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@pboslask.com.pl

  1. Cele przetwarzania danych

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO. Dane pozyskane przetwarzane będą w zakresie:

  1. Kategorie odbiorców danych osobowych:
  1. Prawa
  1. Klauzula Cookies

PBO Śląsk Sp. z o.o. informuje, że w logach systemowych Serwisu otrzymuje on informację o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego łączy się ze Serwisem, a także czasu tego połączenia oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Witryna www.pboslask.com.pl używa cookies (małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu podczas przeglądania i korzystania z witryn internetowych lub innych usług online). PBO Śląsk Sp. z o.o. wykorzystuje pliki typu Cookies w celu administrowania zapytaniami  i umowami z Użytkownikiem, konfiguracji serwisu, realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, prezentowania treści multimedialnych, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com, profilowania treści reklamowych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników Serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

  1. Postanowienia końcowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów w zakresie, w którym Administrator dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.

PBO Śląsk Sp. z o.o. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kontrahentom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych prosimy zgłaszać na adres email: sekretariat@pboslask.com.pl lub pisemnie na adres siedziby PBO Śląsk Sp. z o.o.