Mieszkanie bezczynszowe- warto?

Czynsz. Słowo pojawiające się regularnie w rozmowach o nieruchomościach. Zwykle nielubiane, bo oznacza wydatki, regularne, niemałe i skomplikowane w swojej konstrukcji. Niemożliwy do uniknięcia, na stałe wpisuje się w budżet większości polskich rodzin. Nic więc dziwnego, że hasło „bezczynszówka” czy „nieruchomość bezczynszowa” budzi zainteresowanie i szeroki uśmiech wśród osób zainteresowanych zakupem mieszkania. Kiedy jednak mamy do czynienia z tego typu nieruchomością i czy brak czynszu zawsze oznacza oszczędność?

Czynsz to po prostu opłata związana z utrzymaniem nieruchomości wpłacana na rachunek spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkańców. W zależności od wewnętrznych ustaleń z zarządcą nieruchomości elementy składowe czynszu mogą się różnić. Generalnie, można je podzielić na opłaty zależne i niezależne od zarządcy budynku. Opłaty niezależne to zwykle opłata za wywóz śmieci, opłata za ogrzewanie i energię elektryczną zużyte na powierzchniach wspólnych, sprzątanie i konserwację powierzchni wspólnych czy opłaty nałożone przez organy administracji publicznej, np. podatek od nieruchomości. Opłaty, na które zarządca ma wpływ to te związane z kosztami funkcjonowania zarządu, ubezpieczeniem nieruchomości, kosztami napraw i remontów czy obsługi prawnej. Osobną pozycją jest fundusz remontowy, który bywa różnie klasyfikowany i jest sprawą zupełnie dowolną, nieregulowaną przepisami.

Widać więc, że czynsz jest nierozerwalnym elementem związanym z posiadaniem nieruchomości, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. Kupujemy za niego komfort płynący ze zlecenia profesjonalnemu zarządcy wypełnianie większości uporczywych administracyjnych obowiązków leżących na właścicielach.

Jak w takim razie funkcjonują mieszkania bezczynszowe? Ta cecha nieruchomości musi być jednym z podstawowych elementów planowania już na wstępnym etapie tworzenia projektu, gdyż niezbedne jest wyeliminowanie jak największej ilości części wspólnych. W dalszym ciągu pozostają jednak fragmenty budynku, które służą do użytku wspólnego (windy, dach, elewacja, rynny). Obowiązek zadbania o wywóz śmieci, odśnieżenie chodnika przed posesją, konserwacje, opłacanie podatków czy ubezpieczenie nieruchomości spada na właścicieli. Wymaga to czasu, zaangażowania, wiedzy i dogadywania się z pozostałymi mieszkańcami, chociażby w sprawie funduszu remontowego.

Podsumowując- mieszkanie bezczynszowe to takie, które nie jest objęte czynszem. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy ponosić kosztów związanych z jego eksploatacją. Decyzja o tym, czy lepiej powierzyć to zadanie profesjonaliście jest sprawą indywidualną jednak warto przemyśleć tą decyzję na początkowym etapie wyborów mieszkania.